UTILE

Acte necesare schimbare nume

Schimbarea numelui este o procedură ce ține de competenţa primăriei localităţii în care domiciliază solicitantul.

Sunt necesare:

  • cererea de solicitare a schimbării numelui, bine motivată, care trebuie să fie însoţită de urmatoarele:
    • certificatele de stare civila în original : naştere, căsătorie şi naştere ale copiilor minori (dacă este cazul);
  • un exemplar din Monitorul Oficial al României în care a fost publicată cererea de schimbare a numelui;
  • actul de consimţământ dat în forma autentică al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
  • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

După emiterea deciziei de schimbare a numelui sau prenumelui se va achita taxa de schimbare de nume sau prenume. Sunt scutite de taxă numele formate din expresii indecente sau ridicole.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close