UTILE

M-am întors din străinătate și vreau să îmi stabilesc adresa în România

Cetăţenii români care doresc schimbarea domiciliului din străinătate în România se prezintă la serviciul comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul cu documentele:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, model Anexa15;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
  • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • paşaport românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul emis de autorităţile străine, original şi copie;
  • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close