UTILE

Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărții de identitate

În oricare dintre aceste situații, solicitantul are obligaţia să solicite în termenul legal un nou act de identitate prezentând următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
 • actul de identitate deteriorat;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedată, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, originale şi copii;
 • documentul cu care face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
 • un document emis de autorităţi/ instituţii publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire studii, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close