UTILE

Pierdere certificat de căsătorie

Eliberarea se face la cerere

Cererea pentru solicitarea unui nou certificat de stare civilă se depune de către solicitant la primăria unde a fost înregistrată naşterea, căsătoria sau decesul, menţionând împrejurările în care acestea au dispărut, au fost distruse, pierdute etc.

Pentru eliberare sunt două situaţii:

  • situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în localitatea a cărei primărie deţine actele de stare civilă ale solicitantului. În acest caz se respectă condiţiile conform procedurii.
  • situaţia în care solicitantul domiciliază sau are reşedinţa în altă localitate a cărei primărie nu deţine actele sale de stare civilă. În acest caz solicitantul poate depune cererea la primăria localităţii în care domiciliază urmând ca ofiţerul de stare civilă să facă demersurile necesare obţinerii certificatului.

Privind persoanele îndreptăţite să solicite eliberarea certificatelor de stare civilă:

  • certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, pe bază de buletin de identitate, adeverinţă temporară sau paşaport (pentru minorii care nu posedă buletin de identitate, precum şi pentru cei puşi sub inierdicţie, certificatul de naştere, se eliberează părintelui sau reprezentantului legal;
  • certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soţi, iar pentru motive întemeiate, ambilor soţi;
  • certificatul de deces se eliberează persoanelor îndreptăţite, care justifică motivele pentru care le solicită, respectiv soţul supravieţuitor, fiului sau fiicei persoanei decedate;
  • în cazuri deosebite (persoane grav bolnave netransportabile, internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială etc.) se eliberează certificate de naştere sau de căsătorie şi altor persoane, cu aprobarea primarului. Persoanele cu domiciliul sau cu reşedinta în străinătate, a căror naştere şi/sau căsătorie a fost înregistrată în România, pot solicita eliberarea certificatului de naştere/căsătorie şi prin împuternicit cu procură specială.

Toate certificatele se eliberează pe baza buletinului de identitate a solicitantului.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close