UTILE

Copil fără certificat de naștere. Acte necesare

În situaţia în care cel născut nu a împlinit vârsta de 1 an, sau în cazul copilului născut mort şi neînregistrat în termen de 3 zile de la data naşterii. În această situaţie înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului localităţii unde s-a produs naşterea pe baza declaraţiei făcute de către persoana care declară naşterea, din care să rezulte motivele întârzierii declarării naşterii, anexându-se eventual acte justificative.

  • În situaţia în care cel născut a împlinit vârsta de 1 an de la data naşterii

În această situaţie, înregistrarea naşterii se face numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.
Mai sunt necesare:

    • certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
    • certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
    • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă sunt căsătoriţi); sau după caz, declaraţia de recunoaştere semnată de ambii părinţi în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată (declaraţia se dă în faţa ofiţerului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele şi prenumele pe care îl va purta copilul);
    • dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, va decide prin dispoziţie primarul localităţii unde se înregistrează naşterea.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close