UTILE

Cum obții autorizația de construire

Dacă locuiești în Buzău și vrei să construiești, vei depune la registratura Primăriei de municipiu, de oraș sau de comună următoarele documente:

  • cerere tip completată;
  • dovada titlului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  • certificatul de urbanism;
  • proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică;
  • avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism;
  • fişele tehnice pentru obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de emitere a emitentului;
  • documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul – teren şi/sau construcţii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţei judecătoreşti, documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare;
  • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului în cazul autorizării lucrărilor de desfiinţare.
 • Se analizează cererea
 • Se restituie în 5 zile, dacă:
  • nu este adresată corect;
  • nu este completată corect;
  • certificatul de urbanism nu este valabil, iar scopul eliberării sale nu coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;
  • nu este conformă dovada titlului solicitantului asupra imobilului;
  • nu are declaraţia pe propria răspundere;
  • nu a plătit taxa pentru eliberarea A.C.;
  • proiectul nu este întocmit corespunzător şi nu respectă condiţiile prevăzute în avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi cadrul conţinut al legislaţiei în vigoare;
  • nu există dovada titlului solicitantului asupra terenului şi/sau construcţiilor;
  • nu există declaraţia privind inexistenţa pe rolul instanţei de judecată a unui litigiu privind imobilul;
  • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare nu este complet şi conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  • nu există fişele tehnice completate şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenţa de obţinere a emitentului;
  • nu există avizele şi acordurile favorabile sau studiile, după caz, cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;
  • nu există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;
  • nu se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic, cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare şi a taxei de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare.
 • Se reţine pentru eliberarea autorizaţiei de construire – Eliberarea autorizaţiei de construire în 30 de zile

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close