UTILE

Acte necesare căsătorie

Aceasta se face în baza declaraţiei de căsătorie dată în scris în faţa ofiţerului de stare civilă şi care trebuie să cuprindă:

 • dorinţa de a se căsători
 • faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciprocă de starea sănătaţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei
 • ce nume de familie vor purta în timpul căsătoriei

Sunt necesare:

 • actul de identitate
 • certificatul de naştere, în original şi în copie
 • certificatul medical privind starea sănătaţii; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători
 • acte în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul)
  • certificatul de deces al fostului soţ
  • certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat in perioada anilor 1951 – 1960)
  • certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei
  • sentinţa de divorţ ramasă definitivă şi irevocabilă
  • aprobarea Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru încuviinţarea căsătoriei (în cazul femeii care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani împliniţi)

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close