UTILE

Acte necesare carte de identitate provizorie

Persoana fizică prezintă pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii următoarele documente:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa 11;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, cu bandă albă 7 mm;
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • chitanţa 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cu domiciliu în străinătate şi reşedinţă în România, model Anexa 18;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copie;
 • paşaportul emis de autorităţile străine, original şi copie;
 • certificatul de naştere şi/sau căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, original şi copie;
 • dovada adresei de reşedinţă în România;
 • două fotografii mărimea ¾, cu bandă albă 7 mm;
 • chitanţa 1 leu, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close