UTILE

Acte necesare buletin la 14 ani

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul, însoţit de unul din părinţi sau, după caz, de reprezentatul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, are obligaţia să solicite, în termenul prevăzut de lege, eliberarea cărţii de identitate, prezentând la ghişeul serviciului public de evidenţă a persoanelor următoarele documente:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, model Anexa11;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • actul de identitate al unuia din părinţi sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ şi convenţia privind autoritatea părintească, în cazul când părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
  • chitanţa de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în situaţia in care părinţii au domicilii diferite.

Dacă minorul, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia din părinţi locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care el locuieşte statornic. Declaraţia poate fi dată la ghişeu în faţa personalului serviciului de evidenţă, la notarul public sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul în care acesta se află.

Când solicitantul nu are calitatea de proprietar, acesta are nevoie de consimţământul de luare în spaţiu din partea proprietarului. Acest consimţământ se poate da în faţa lucrătorului la ghişeu, la notarul public, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural (Anexa 12), în baza actului de identitate.

Articole relaționate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close